(H)erken je behoeften, gevoelens en emoties

(H)erken je behoeften, gevoelens en emoties

If you can feel it, you can heel it!

Leefstijl- en gedragsverandering gaat altijd gepaard met tegenslag en terugval. Vaak gaat het niet zozeer alleen om wat we meemaken maar wel hoe we er mee om (leren) gaan zodat we onszelf maar ook anderen beter kunnen helpen, begrijpen en ondersteunen. Om meer bewust de worden van je gedrag is het belangrijk dat je je bewust wordt van de gevoelens die je hebt voorafgaand aan het ongewenste gedrag. Niet iedereen heeft geleerd om bewust te zijn van zijn of haar gevoelens en/of deze de accepteren. Soms is het je misschien zelfs afgeleerd om te voelen of je emoties te mogen uiten of gewoonweg eng. Het (h)erkennen van gevoelens en het kunnen benoemen van deze is een vaardigheid die je kunt trainen net als je spieren. Wanneer je meer inzicht krijgt in je emoties en behoeften ben je beter in staat naar jezelf maar ook naar anderen je wensen of grenzen aan te geven. Tevens fungeert bewustwording als het ware als een soort pauze knop alvorens je handelt zonder na te denken en een terugval in gedragsverandering kleiner wordt. Zelfkritiek en saboterende gedachten krijgen zo minder kans en je leert beter de regie nemen. Om je al een beetje op weg te helpen zodat je hiermee in een veilige omgeving aan de slag kunt heb ik onderstaande lijst samengesteld. Deze lijst van woorden kan gebruikt worden om een combinatie van emotionele staten en fysieke sensaties uit te drukken. De lijst is bedoeld als inspiratie om onderzoek te kunnen doen naar zelfontwikkeling en als tool de regie te kunnen nemen over je leefstijl.

If you can name it, you can tame it!

In de gratis bijlage van 3 pagina's vind je een woordelijk overzicht en een emoticon variant van mogelijke gevoelens en emoties, 150 vervulde en onvervulde behoeften, gevoelens en emoties die we allemaal als mens ervaren en ons willen vertellen wat we echt nodig hebben. Welke menselijke behoeften zijn er en wat heb jij op dit moment nodig? Houdt eens 5 dagen een dagboekje bij en ontdek wat je echt nodig hebt.

1. Lichamelijke behoefte (water, voedsel, lucht, licht, warmte, ruimte, beweging, zorg, aanraking)
2. Behoefte aan geborgenheid (bescherming, beschutting, rust, helderheid, ordening, geruststelling, zekerheid, veiligheid en vertrouwen)
3. Sociale behoefte (acceptatie, nabijheid, verbinding, ondersteuning, inspiratie, mededogen, eenheid, harmonie, humor, plezier, vieren, rouwen en delen)
4. Behoefte aan respect (erkenning, leren/groeien, autonomie, creativiteit, bijdragen, betekenis en zelfexpressie)
5. Zelfontplooiing (integriteit, authenticiteit, beschouwing, heelheid, schoonheid, vervulling, (innerlijk) vrede)


150 vervulde en onvervulde behoeften, gevoelens en emoties die we allemaal als mens ervaren kun je hier gratis downloaden.
150 behoeften gevoelens en emoties van volwassenen en kinderen

Gerelateerde artikelen