Jouw cursus of coachtraject vergoed?

by Administrator

Kom jij in aanmerking voor vergoeding? Er is meer mogelijk dan je denkt om je leefstijl bij GIM duurzaam in beweging te brengen.


Vitaliteit is vooral het laatste jaar een hot topic nu blijkt dat onze gezondheid flink wat te leiden heeft van deze crisis. Er zijn dan ook steeds meer initiatieven ontstaan vanuit de overheid, het berdrijfsleven, het MKB en de gezondheidszorg om mensen hierbij te helpen. Ook zijn er verschillende budgetten beschikbaar en hieronder lees je enkele mogelijkheden om je financieel te ondersteunen hierbij. Kom je nergens voor in aanmerking? Weet dat een investering in jezelf en je gezondheid tenminste de meest duurzame investering is die je kunt doen en je het meest zult opleveren op alle levensgebieden. Het systeem rondom de zorg voor jouw welzijn is vastgelopen. Dat ligt niet aan de goed gekwalificeerde en gepassioneerde professionals de dagelijks heel hard werken om je te ondersteunen. Het ligt aan de wijze waarop het is ingericht. De zorg als bedrijf, managementlagen, controle mechanismen, marktwerking en bekostiging.

Ik spreek hulpverleners die 20 minuten gesprekjes hebben en waarbij de klok leidend is! Of psychologen met sessies van slechts 30-45 minuten per persoon. Ze willen anders maar het kan niet, mag niet. Verzekeraars en Gemeenten bepalen het protocol. Als cliënt heb je het maar te doen met wat je aangeboden krijgt. In mijn twintiger jaren was dit overigens niet anders en ik voelde me dan ook helemaal niet geholpen, begrepen en gesteund in die tijd. Gelukkig vond ik iemand die mij zolang ik het zelf nodig vond begeleidde. Iemand die niet op een paar minuutjes keek. Helaas betekende dit wel dat ik alles uit mijn (krappe) zak moest betalen. Toch heb ik hier nooit spijt van gehad. Slechts een heel klein deel kon ik aan kosten bij de belasting opgeven maar het ging hier om duizenden euro's uit eigen zak waar ik destijds veel andere dingen voor moest laten.

Als coach wil ik het zelf ook anders doen. Al sinds de oprichting van GIM besloot ik niet alleen te willen werken volgens een opgelegd protocol maar wil ik ook echt maatwerk leveren. Ook ga ik slechts een aantal langdurige coachtrajecten per periode zodat ik altijd goed weet wie ik voor me heb.

Mijn coachee is een gast en volledig autonoom. Mijn persoonlijke sessies kunnen altijd in overleg ter plekke verlengd worden (tegen bijbetaling) wanneer gewenst. Ik plan altijd voldoende tijd tussen mijn verschillende sessies om deze flexibiliteit mogelijk te maken. De tarieven geven de minimale tijdsduur aan en ik kijk niet op een paar minuutjes. Loopt de sessie erg uit dan stel ik je voor of je wilt verlengen. Jij bepaalt of je dit wilt. Ik probeer het tarief zo laag mogelijk te houden maar om professional te blijven zal ik ook moeten blijven investering in kennis en opleidingen om je nog beter van dienst te kunnen zijn. Je bent de enige gast tijdens een coachsessie. Jij staat centraal, ik luister naar je, zie je en ondersteun je want oprechte aandacht heelt.

Vergoeding zorgverzekeraar mogelijk?

Leefstijlorganizer Natasja heeft een registratie bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland en dit maakt voor sommige programma's vergoeding vanuit je (aanvullende) zorgverzekering mogelijk. De BGN maakt deel uit van het Platform Voeding Nederland en draagt bij aan de gezondheid en de vitaliteit van de Nederlandse bevolking door vakkundige en persoonlijke dienstverlening inzake gewichtsbeheersing. Dit gaat niet ten koste van je eigen bijdrage. Bekijk op op vergoedingen zorgverzekeraars actuele afspraken met verschillende verzekeraars of vraag het zelf aan je zorgverzekeraar.

Vergoeding werkgever mogelijk?

Vitaliteit van medewerkers loont! Fitte medewerkers zorgen voor meer productiviteit, betere resultaten en minder ziekteverzuim. Werkgevers hebben vaak een vitaliteitsbudget beschikbaar voor werknemers. Regelmatig worden dan ook de activiteiten van GIM door de werkgever vergoed. GIM is bovendien gespecialiseerd partner van www.vitaalbedrijf.info en staat klaar om jou en je collega's of werknemers te begeleiden. Vitaal Bedrijf wordt uitgevoerd onder de vlag van de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, en wordt mede mogelijk gemaakt door de ministeries van VWS en SZW. Met Vitaal Bedrijf dragen VNO-NCW en MKB-Nederland en hun regionale verenigingen bij aan het door hen ondertekende Nationaal Preventieakkoord.

Eigen bedrijf?

Heb je een eigen bedrijf? Dan kun je de kosten van coaching als aftrekpost opvoeren. Dit kan onder de noemer ‘coachen voor je persoonlijke ontwikkeling’.

PGB (Persoonsgebonden budget)

Wellicht kom je in aanmerking voor een PGB vanuit de WMO voor persoonlijke begeleiding. Meer over het PGB en of dit iets voor je is lees je hier op www.pgb.nl. Natasja is geregistreerd sociaal werker in het registerplein, heeft een AGB code en staat ingeschreven bij de KVK.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Heeft u een inkomen tot maximaal 130% van het sociaal minimum? En wilt u uw kinderen laten sporten of deel laten nemen aan culturele activiteiten? Dan kunt u vaak een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur bij de gemeente. Bekijk hun website of neem contact op met de gemeente.

Heb je nog vragen neem dan gerust contact op met me.