Jouw activiteit vergoed?

by Administrator

Kom jij in aanmerking voor vergoeding? Er is meer mogelijk dan je denkt om je vitaliteit bij GIM duurzaam in beweging te brengen.


Vitaliteit is vooral het laatste jaar een hot topic nu blijkt dat onze gezondheid flink wat te leiden heeft van deze crisis. Er zijn dan ook steeds meer initiatieven ontstaan vanuit de overheid, het berdrijfsleven, het MKB en de gezondheidszorg om mensen hierbij te helpen. Ook zijn er verschillende budgetten beschikbaar en hieronder lees je enkele mogelijkheden om je financieel te ondersteunen hierbij. Kom je nergens voor in aanmerking? Weet dat een investering in jezelf en je gezondheid tenminste de meest duurzame investering is die je kunt doen en je het meest zult opleveren op alle levensgebieden. Het systeem rondom de zorg voor jouw welzijn is vastgelopen. Dat ligt niet aan de goed gekwalificeerde en gepassioneerde professionals de dagelijks heel hard werken om je te ondersteunen. Het ligt aan de wijze waarop het is ingericht. De zorg als bedrijf, managementlagen, controle mechanismen, marktwerking en bekostiging.

Als professional wil ik het zelf ook anders doen. Al sinds de oprichting van GIM besloot ik niet alleen te willen werken volgens een opgelegd protocol maar wil ik ook echt maatwerk leveren. 

Mijn coachee of klant is een gast en volledig autonoom. Mijn persoonlijke sessies kunnen altijd in overleg ter plekke verlengd worden wanneer gewenst. Ik plan altijd voldoende tijd tussen mijn verschillende sessies om deze flexibiliteit mogelijk te maken. De tarieven geven de minimale tijdsduur aan en ik kijk niet op een paar minuutjes. Loopt de sessie erg uit dan stel ik je voor of je wilt verlengen. Jij bepaalt of je dit wilt. Ik probeer het tarief zo laag mogelijk te houden maar om professional te blijven zal ik ook moeten blijven investering in kennis en opleidingen om je nog beter van dienst te kunnen zijn. Je bent de enige gast tijdens een persoonlijke coachsessie. Jij staat centraal, ik luister naar je, zie je en ondersteun je want oprechte aandacht heelt. Ook het aantal deelnemers in de groepen houd ik tussen de 6-11 deelnemers.

 Check in 10 stappen of je in aanmerking komt voor vergoeding

1. Vergoeding zorgverzekeraar mogelijk?

Natasja heeft een registratie bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland en dit maakt voor sommige programma's vergoeding vanuit je (aanvullende) zorgverzekering mogelijk. De BGN maakt deel uit van het Platform Voeding Nederland en draagt bij aan de gezondheid en de vitaliteit van de Nederlandse bevolking door vakkundige en persoonlijke dienstverlening inzake gewichtsbeheersing. Dit gaat niet ten koste van je eigen bijdrage. Bekijk op op vergoedingen zorgverzekeraars actuele afspraken met verschillende verzekeraars of vraag het zelf aan je zorgverzekeraar.

2. Vergoeding werkgever mogelijk?

Vitaliteit van medewerkers loont! Fitte medewerkers zorgen voor meer productiviteit, betere resultaten en minder ziekteverzuim. Werkgevers hebben vaak een vitaliteitsbudget beschikbaar voor werknemers. Regelmatig worden dan ook de activiteiten van GIM door de werkgever vergoed. GIM is bovendien gespecialiseerd partner van www.vitaalbedrijf.info en staat klaar om jou en je collega's te helpen. Vitaal Bedrijf wordt uitgevoerd onder de vlag van de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, en wordt mede mogelijk gemaakt door de ministeries van VWS en SZW. Met Vitaal Bedrijf dragen VNO-NCW en MKB-Nederland en hun regionale verenigingen bij aan het door hen ondertekende Nationaal Preventieakkoord.

3. Check je CAO

Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. De kans is aanwezig dat in je CAO een coach- of opleidingsbudget is opgenomen. Het meest voorkomende bedrag is 500 euro per jaar. Je CAO is online terug te vinden of op te vragen bij je HR-manager.

4. Ga de mogelijkheden na bij je HR-manager, je manager of de directeur

HR of personeelszaken beschikken vaak over een opleidings- of bijzonder budget wat besteed kan worden aan onder andere coaching. Goed om te weten: coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief voor bedrijven en wordt dus zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door HR-managers.
Soms gaat niet de HR-manager over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling maar je manager of zelfs de directeur.

5. Belastingaftrek bij particulieren

In bepaalde gevallen kunnen kosten voor coaching afgetrokken worden van de belasting. Het gaat dan om kosten die gezien worden als studiekosten en scholingsuitgaven. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden: de uitgaven moeten gericht zijn op je (toekomstige) beroep, er moet sprake zijn van een leertraject onder toezicht en het bedrag (min eventuele vergoedingen) moet hoger zijn dan 250 euro. Als je dit nauwkeurig wilt uitzoeken is de kans aanwezig dat je hier een belastingadviseur bij nodig zal hebben.

6. Wanneer je een UWV-uitkering ontvangt

De uitkeringsinstantie (UWV) stelt geld beschikbaar voor herstel en integratie. Als je een uitkering ontvangt kan je bij het UWV informeren of er geld beschikbaar voor je is. Bespreek dit met je UWV-coach.

7. Eigen bedrijf? Belastingaftrek bij ondernemers

Heb je een eigen bedrijf? Dan kun je de kosten van coaching als aftrekpost opvoeren. Dit kan onder de noemer ‘coachen voor je persoonlijke ontwikkeling’. 
Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl

8. PGB (Persoonsgebonden budget)
Wellicht kom je in aanmerking voor een PGB vanuit de WMO voor persoonlijke begeleiding. Meer over het PGB en of dit iets voor je is lees je hier 'PGB iets voor je?'

9. Subsidies bedrijven

Van 2021 t/m 2025 heeft het ministerie SZW de subsidie MDIEU-regeling in het leven geroepen om sectoren te ondersteunen in het investeren van duurzame inzetbaarheid. Het doel hiervan is om duurzame inzetbaarheid als vanzelfsprekend onderdeel binnen organisaties te includeren. Voor elk budget kan er een passend vitaliteitsbeleid en vitaliteitsprogramma met activiteiten en trainingen ingezet worden die aansluit op de sector.

Waar werk je liever: op een grijs en ongeïnspireerd bedrijventerrein of op een levendige, bloeiende plek? De huidige subsidieregelingen vind je op Groene gezonde bedrijventerreinen Een inspirerende werkomgeving en het tonen van visie en maatschappelijke verbondenheid is belangrijker dan ooit om aantrekkelijk te blijven als werkgever. 

10. Volwassenfonds en Jeugdfonds Sport en Cultuur
Heeft u een inkomen tot maximaal 130% van het sociaal minimum? En wilt u uw kinderen laten sporten of deel laten nemen aan culturele activiteiten? Dan kunt u vaak een beroep doen op het volwassenfonds of het Jeugdfonds Sport en Cultuur bij de gemeente.