Werkgevers en vitaliteit

 

Veel ondernemers zullen het herkennen: je wil wel iets doen met vitaliteit, maar je hebt weinig budget en weet ook niet hoe je moet beginnen. Je organiseert weleens een sportief uitje of schakelt een expert in maar hoe veranker je nu vitaliteit in je bedrijf en krijgt het een meer samenhangend en duurzamere vorm. Hoe sluit je aan bij de echte vraag en behoefte van je medewerkers en hoe neem je iedereen hier in mee? Het lijkt een hele klus en je bent al druk genoeg met het vinden van personeel en je bedrijfsvoering. Je vraagt je af of je collega's het niet als bemoeienis of betutteling ervaren en wat hebben ze nu eigenlijk echt nodig. De druk op de zorg en arbeid neemt alleen maar toe en hoe kun je voorkomen dat mensen uitvallen en veerkrachtig meebewegen.

De oplossing is het tijdelijk inschakelen van een onafhankelijke Vitaliteitsmakelaar die met een eerlijke oprechte en grondige democratische aanpak de vraag achter de vraag stelt. Iemand die actief luistert, ieders mening respecteert zonder oordeel of met het vingertje wijst. Iemand die de bedrijfscultuur en mensen goed aanvoelt en onderzoekt hoe vitaal je medewerkers werkelijk zijn en waar zij behoefte aan hebben. Een professional die kijkt met een brede gezondheidsblik en de verschillende domeinen van vitaliteit en Positieve Gezondheid meeneemt in de aanpak en ruime ervaring heeft met mensenwerk. “Je hoeft niet direct een heel vitaliteitsprogramma te hebben om te starten. Begin klein en breid het daarna verder uit”, is het advies. En dat kan zélfs prima met een klein budget. 

Ik kan je helpen met het inrichten van een gezonde werkvloer met als doel om op een gemakkelijke manier de werk,- en en leefomgeving vitaler en gezonder te maken. Soms ga ik zelf uitvoerend aan de slag, soms ontdekken we samen dat het bedrijf al voldoende vitaal talent in huis heeft en anders zoek ik de juiste lokale passende vitale aanbieder. Altijd met als doel een duurzame, betaalbare en laagdrempelige samenwerking.

Geen overheadkosten, korte lijnen en omdat ik zoveel mogelijk met lokale ondernemers en aanbieders verbinding zoek ontstaat er een duurzame samenwerking en circulair model. Zo toon je als bedrijf dat je maatschappelijk onderneemt en betrokkenheid toont bij je omgeving. Medewerkers en andere stakeholders zullen dit erg waarderen en dit moet wel positief uitpakken. Alleen maar vitale winnaars dus. 

Vitale beweging betekent voor je bedrijf:

- Uitval voorkomen en verzuimpreventie
- Fit blijven medewerkers
- Vitalere medewerkers
- Toename productiviteit en hogere kwaliteit
- Meer werkplezier
- Tevreden medewerkers en klanten

Vitaliteitsmakelaar® in huis?

Ik heb ruim 25 jaar ervaring met het thema gezondheid en vitaliteit en hebt kennis van de Vitale Kaart en aanbod in de regio. Het nemen van initiatieven en het zelfstandig een bijdrage kunnen leveren aan organisaties is haar op het lijf geschreven. Ik heeft ervaring in de health en fitnessbranche, bedrijfssport, welzijnswerk en kinderopvang in verschillende rollen op zowel uitvoerend als coördinerend en leidinggevend niveau. Ik werkte 6 jaar als instructeur en programmamanager voor High Five Health Promotion waar ze de medewerkers van ministeries en bedrijven als VWS, SZW, VROM en bedrijven NN, SHELL en het Provinciehuis in beweging bracht en de Gezondheidsdag ontwikkelde. Ik kan leidinggeven, samenwerken met netwerkpartners en bemiddelen vanuit de positie als Vitaliteitsmakelaar®. Ik ben een teamplayer, en weet collegae met diverse verschillende visies en achtergronden op een lijn te krijgen en vindt dat ook belangrijk. Ik kan teamvormend werken en ben coöperatief. Ik durf feedback te geven en te ontvangen en daadwerkelijk conclusies en handelingen hieraan verbinden. Ik heb ervaring opgedaan in multidisciplinaire teams waarbij zowel het zakelijk kunnen samenwerken als ook het oog hebben voor emoties van collega’s en klanten bekend is. Veiligheid en vertrouwen zijn dan ook echte kernwaarden waar ik naar handel. Als vitaal-generalist heb ik een brede interesse. Ik ben nieuwsgierig naar trends in de maatschappij en heb me op verschillende gebieden hierin ontwikkeld en ontplooid. Ik heb een ruim netwerk opgebouwd en weet het kaf van het koren te scheiden. Ik heb goede voelsprieten voor actuele thema's en weet deze te gebruiken met het opzetten van nieuwe maatwerk 'producten en diensten'. De interventies of diensten die de werkgever aanbied aan de medewerkers zijn dan ook onderbouwd. Ik heb ruim inzicht in actuele maatschappelijke ontwikkelingen en oog voor het morele perspectief. Tevens ben ik in staat zich te positioneren als belangenbehartiger van de doelgroep, gericht op een zo groot mogelijk resultaat voor de mensen en de organisatie zelf. Zelf weet ik als geen ander voor welke uitdagingen vrouwen in hun diverse rollen komen te staan en hoe hier veerkrachtig mee om te gaan. Meer over mij lees je in: Wie is Natasja.

Partner van VitaalBedrijf

Als partner van Vitaal Bedrijf kan ik je bedrijf helpen bij het behalen van het Vignet Vitaal Bedrijf, hét vitaliteitskeurmerk voor mkb-bedrijven. Hiermee ziet iedereen in een oogopslag dat vitaliteit een belangrijk thema voor jullie is: je klanten, relaties en (toekomstige) werknemers.

Hoe werkt het?

Klaar om te sparren met een Vitaliteitsmakelaar® en aan de slag met een gezonde werkvloer?. Vind je nu toch echt dat vitaliteit een prioriteit moet krijgen binnen je bedrijf Een bedrijf met gelukkige werknemers en een actief vitaal beleid krijgt als vanzelf een imago boost. Een aantrekkelijk bedrijft heeft bovendien een grote kans dat ze nieuwe werknemers aantrekt en daarmee het potentieel van mens en bedrijf verder helpt ontwikkelen.

In 5 stappen Vitaal groeien

Wandelen voetafdrukken silhouet PNG HD | PNG MartStap 1. Gratis kennismakingsgesprek 
Wandelen voetafdrukken silhouet PNG HD | PNG MartStap 2 : Verdiepende gesprekken aan de hand van vragenlijst voor MT en medewerkers
Wandelen voetafdrukken silhouet PNG HD | PNG MartStap 3: Advies, voorstel en proefontwerp
Wandelen voetafdrukken silhouet PNG HD | PNG MartStap 4: Plan, uitvoering en lancering
Wandelen voetafdrukken silhouet PNG HD | PNG MartStap 5: Duurzaam resultaat - Vitaal Vignet behalen

 
10 voordelen voor lokale bedrijven

 ✓ 25 jaar vitale ervaring
✓ Een onafhankelijk Vitaliteitsmakelaar®
✓ Vraag- en behoeftegericht
✓ Onderbouwde interventies en diensten
✓ Maatwerk en oplossingsgericht voor elk budget
✓ Kleinschalig, korte lijnen en praktisch 
✓ Minder verzuim
✓ Fittere en vitalere werknemers
✓ Imago boost en duurzame verbinding met uw werknemers
✓ Behalen erkende kwaliteitsstempel 'vignet van Vitaal Bedrijf'


Aangesloten organisaties