Vitaal in Bedrijf

Is jouw bedrijf al goed bezig met vitaliteit?

Veel ondernemers zullen het herkennen: je wil wel iets doen met vitaliteit, maar je hebt weinig budget en weet ook niet hoe je moet beginnen. Je organiseert weleens een sportief uitje of schakelt een expert in maar hoe veranker je nu vitaliteit in je bedrijf en krijgt het een meer samenhangend en duurzamere vorm. Hoe sluit je aan bij de echte vraag en behoefte van je medewerkers en hoe neem je iedereen hier in mee? Het lijkt een hele klus en je bent al druk genoeg met het vinden van personeel en je bedrijfsvoering. Je vraagt je af of je collega's het niet als bemoeienis of betutteling ervaren en wat hebben ze nu eigenlijk echt nodig. De druk op de zorg en arbeid neemt alleen maar toe en hoe kun je voorkomen dat mensen uitvallen en veerkrachtig meebewegen.

De oplossing is het tijdelijk inschakelen van een onafhankelijke Vitaliteitsmakelaar die met een eerlijke oprechte en grondige democratische aanpak de vraag achter de vraag stelt. Iemand die actief luistert, ieders mening respecteert zonder oordeel of met het vingertje wijst. Iemand die de bedrijfscultuur en mensen goed aanvoelt en onderzoekt hoe vitaal je medewerkers werkelijk zijn en waar zij behoefte aan hebben. Een professional die kijkt met een brede gezondheidsblik en de verschillende domeinen van vitaliteit en Positieve Gezondheid meeneemt in de aanpak en ruime ervaring heeft met mensenwerk. “Je hoeft niet direct een heel vitaliteitsprogramma te hebben om te starten. Begin klein en breid het daarna verder uit”, is het advies. En dat kan zélfs prima met een klein budget. 

Ze kan je helpen met het inrichten van een gezonde werkvloer met als doel om op een gemakkelijke manier de werk,- en en leefomgeving vitaler en gezonder te maken. Soms gaat ze zelf uitvoerend aan de slag, soms ontdekken we samen dat het bedrijf al voldoende vitaal talent in huis heeft en anders zoekt zij de juiste lokale passende vitale aanbieder met als doel een duurzame betaalbare en laagdrempelige samenwerking. Deze vitale specialist of expert kan je medewerkers voorzien van (evidence based) interventies, voorlichting, gastlessen, presentaties, workshops, cursussen, coaching en begeleiding. Dit kan individueel maar ook in groepsverband met een hybride aanbod van binnen, buiten of online diensten. 

Geen overheadkosten, korte lijnen en omdat ze zoveel mogelijk met lokale ondernemers en aanbieders verbinding zoekt ontstaat er een duurzame samenwerking en circulair model in de gemeente. Zo toon je als bedrijf dat je maatschappelijk onderneemt en betrokkenheid toont bij je omgeving. Medewerkers en andere stakeholders zullen dit erg waarderen en dit moet wel positief uitpakken. Alleen maar vitale winnaars dus. 


Wie is uw Vitaliteitsmakelaar®?

Natasja heeft ruim 25 jaar ervaring met het thema gezondheid en vitaliteit en heeft vitaliteit en ademt vitaliteit en heeft kennis van de Vitale Kaart en aanbod in de regio. Het nemen van initiatieven en het zelfstandig een bijdrage kunnen leveren aan organisaties is haar op het lijf geschreven. Ze heeft ervaring in de health en fitnessbranche, bedrijfssport, welzijnswerk en kinderopvang in verschillende rollen op zowel uitvoerend als coördinerend en leidinggevend niveau. Ze werkte 6 jaar als instructeur en programmamanager voor High Five Health Promotion waar ze de medewerkers van ministeries en bedrijven als VWS, SZW, VROM en bedrijven NN, SHELL en het Provinciehuis in beweging bracht en de Gezondheidsdag ontwikkelde. Ze kan leidinggeven, samenwerken met netwerkpartners en bemiddelen vanuit de positie als Vitaliteitsmakelaar®. Ze is een teamplayer, weet collegae met diverse verschillende visies en achtergronden op een lijn te krijgen en vindt dat ook belangrijk. Ze kan teamvormend werken en is coöperatief. Ze durft feedback te geven en te ontvangen en kan daar daadwerkelijk conclusies en handelingen aan verbinden. Ze heeft ervaring opgedaan in multidisciplinaire teams waarbij zowel het zakelijk kunnen samenwerken als ook het oog hebben voor emoties van collega’s en klanten bekend zijn. Veiligheid en vertrouwen zijn dan ook echte kernwaarden waar de Vitaliteitsmakelaar naar handelt. Als vitaal-generalist heeft ze een brede interesse, is nieuwsgierig naar trends in de maatschappij en heeft zicht op verschillende gebieden hierin ontwikkeld en ontplooid. Ze heeft een lokaal netwerk opgebouwd en weet het kaf van het koren te scheiden. Ze heeft goede voelsprieten voor actuele thema's en weet deze te gebruiken met het opzetten van nieuwe maatwerk 'producten en diensten'. Zo bent u er verzekerd van dat u interventies of diensten aanbiedt aan uw medewerkers die onderbouwd zijn. Ze heeft ruim inzicht in actuele maatschappelijke ontwikkelingen en oog voor het morele perspectief. Tevens is ze in staat zich te positioneren als belangenbehartiger van de doelgroep, gericht op een zo groot mogelijk resultaat voor de mensen en de organisatie zelf. Alhoewel diversiteit en inclusie centraal staat heeft ze zich gespecialiseerd als Vitaliteitsmakelaar® voor vrouwen. Ze weet als geen ander voor welke uitdagingen vrouwen in hun diverse rollen komen te staan en hoe hier veerkrachtig mee om te gaan. Meer over Natasja lees je in: Wie is Natasja.

Partner van VitaalBedrijf

Wij zijn partner van Vitaal Bedrijf, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. Vitaal Bedrijf wordt uitgevoerd onder de vlag van de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk en wordt mede mogelijk gemaakt door de ministeries van VWS en SZW. Met Vitaal Bedrijf dragen VNO-NCW en MKB-Nederland en hun regionale verenigingen bij aan het door hen ondertekende Nationaal Preventieakkoord. Als partner van Vitaal Bedrijf kan de lokale Vitaliteitsmakelaar® ervoor zorgen dat uw bedrijf het Vignet Vitaal Bedrijf, hét vitaliteitskeurmerk voor mkb-bedrijven behaalt Hiermee ziet iedereen in een oogopslag dat vitaliteit een belangrijk thema voor jullie is: je klanten, relaties en (toekomstige) werknemers.


Hoe werkt het?

Klaar om te sparren met een Vitaliteitsmakelaar® en aan de slag met een gezonde werkvloer?. Vind je nu toch echt dat vitaliteit een prioriteit moet krijgen binnen je bedrijf als preventie voor verzuim en ziekte zie je graag blije trotse medewerkers dan ben je hier aan het goede adres. Een bedrijf met een vitale uitstraling, gelukkige werknemers en een actief vitaal beleid krijgt als vanzelf een imago boost. Een aantrekkelijk bedrijft heeft bovendien een grote kans dat ze nieuwe werknemers aantrekt en daarmee het potentieel van mens en bedrijf verder helpt ontwikkelen.

In 5 stappen Vitaal groeien

Wandelen voetafdrukken silhouet PNG HD | PNG MartStap 1. Gratis kennismakingsgesprek 
Neem contact op met Natasja via info@getinmotion.nl of 0628601763 voor een vrijblijvende kennismaking. Vervolgens doorlopen we een aantal stappen om tot een passend aanbod te komen. 

Wandelen voetafdrukken silhouet PNG HD | PNG MartStap 2 : Verdiepend onderzoek

1. De Vitaliteitsmakelaar analyseert de uitdagingen, vraag en behoeften voor vitaliteit binnen de organisatie met een scan naar keuze en/of inventarisatiegesprek. Zeer voordelige middelen die ze kan inzetten zijn bijvoorbeeld: 

- De gratis scan van Vitaal Bedrijf
- BRAVVOZ interactive presentatie leefstijl versus vitaliteit  (mentimeter)
- Positieve Gezondheid gesprek of een interactieve presentatie (mentimeter)
- Vitascan (persoonlijk vraaggesprek met zowel werknemers als werkgever en korte samenvattende rapportage)

De oriëntatiescan van Vitaal bedrijf houdt de ondernemer een spiegel voor. Deze vul je als werkgever gratis zelf in. Binnen tien minuten ontdek je hoe het ervoor staat met de vitaliteit in jouw bedrijf. De scan voor medewerkers is een digitale vragenlijst die de medewerkers invullen. Medewerkers die de scan invullen krijgen direct na het invullen een persoonlijk resultaat te zien. De werkgever krijgt (zodra > 10 medewerkers de scan hebben ingevuld) toegang tot een interactief dashboard met alle (anonieme) resultaten.

Wilt u een uitgebreider wetenschappelijk gevalideerd onderzoek dan kan ik u helpen te verbinden met gerenommeerde organisaties die dergelijke onderzoeken, scans en adviezen aanbieden.

Onderzoek pijlers:
Wie en wat is er al in huis op het gebied van vitaliteit
Behouden wat goed is en voeg toe wat gewenst is
Geen vaststaand protocol als uitgangspunt van onderzoek maar de menselijke maat en resultaten
Onafhankelijk en vraaggericht onderzoek.
Maatwerk passend bij mens en bedrijf

Wandelen voetafdrukken silhouet PNG HD | PNG MartStap 3: Advies, voorstel en proefontwerp

De Vitaliteitsmakelaar gaat samen met u, HR en ambassadeurs aan de slag met een voorlopig ontwerp.

1. Samen oplossingsgericht en met aandacht voor alle mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden aan de slag
2. Samen een programma op maat ontwerpen
2. Samen inzicht krijgen en zichtbaar maken welke krachten, machten en klachten in het bedrijf aanwezig zijn
3. De Vitaliteitsmakelaar zoekt en bemiddelt wanneer nodig lokale professionals* die het beste bij u passen. 
4. Samen integreren we samenredzaamheid

*Dit zijn experts, specialisten, dienst- en zorgverleners en die vitaliteit als professie beoefenen.

Samen met medewerkers creëren we een campagne met voldoende draagkracht om elkaar enthousiast te maken voor vitaliteit.

1. Open en nieuwsgierig versus bemoeien en betuttelen wijzen met 'het vingertje'
2. Het andere gesprek voeren, actief luisteren en de vraag achter de vraag stellen
3. De wijsheid van de minderheid meenemen in een meerderheidsbesluit
4. Samenredzaamheid vanuit veiligheid en vertrouwen

Wandelen voetafdrukken silhouet PNG HD | PNG MartStap 4: Plan, uitvoering en lancering

Het vitaliteitsprogramma gaat van start: alle medewerkers kunnen aan de slag.

1. Motiveren, stimuleren, verbinden en inspireren
2. Professionals stellen zich laagdrempelig voor
3. Korte lijnen met de Vitaliteitsmakelaar en lokale professionals

(Tussentijds) evalueren, intervisie,  borgen en verankeren van duurzaam vitaliteitsbeleid middels

1. Inspringen op actualiteit en flexibel meebewegen en bijstellen
2. In gesprek blijven met elkaar
3. Gespecialiseerde hulp of doorverwijzing organiseren waar nodig
4. Het hebben van korte lijnen met de Vitaliteitsmakelaar
5. Collectiviteit, verbinding en betrokken medewerkers

Wandelen voetafdrukken silhouet PNG HD | PNG MartStap 5: Duurzaam resultaat - Vitaal Vignet behalen

De Vitaliteitsmakelaar verzorgt samen met de werknemers en professionals advies, workshops, cursussen, lezingen, programma’s, challenges en activiteiten.

1. In veiligheid en vertrouwen vitaal groeien zonder wijzend vingertje, oordeel of quick fixes
2. Van individueel gezond maken naar collectief gezond houden
3. Van nazorg naar voorzorg
4. Borging en verankering


Altijd een origineel programma op maat binnen uw budget. 
Enkele voorbeelden uit ons vitaliteitsmenu staan hieronder. Met behulp van haar netwerk zoekt de Vitaliteitsmakelaar de best mogelijke oplossingen en interventies voor u en uw medewerkers.
Dit kan individueel maar ook in groepsverband met een hybride aanbod van binnen, buiten of online met thema’s zoals:

- Vitaliteitscheck
- Beweeg- en sportprogramma's op en na het werk
- Diverse wandelsportprogramma's (FitStap, PowerWalk, Walk-ilates, FitWalk, YogaWalk, MindWalk enz.)
- Beweeg coaching
- Mindful cycling
- Rug,- nek,- en schouderklachten voorkomen
- Gezonde voeding, gewicht en/of afvallen
- PuurGezond programma's en cursussen
- Supermarktsafari
- Mentale balans en coaching
- Massage, ademhaling en ontspanning
- Pijnvrij met triggerpoint zelfmassage
- Stress, burn-out en slaap coaching
- Zelfcompassie cursus
- Challenges op maat
- Een vitale boost (workshop, lezing activiteit), vitaliteitsmarkt, vitaliteitsweek of vitaal evenement
- Rookvrij en Fitter groepscursus en/of individuele coaching
- Intervisie groepssessies (samenredzaamheid)
- De beste Gezondheidsapps workshop (zelfzorg)


Subsidies bedrijven

Van 2021 t/m 2025 heeft het ministerie SZW de subsidie MDIEU-regeling in het leven geroepen om sectoren te ondersteunen in het investeren van duurzame inzetbaarheid. Het doel hiervan is om duurzame inzetbaarheid als vanzelfsprekend onderdeel binnen organisaties te includeren. Voor elk budget kan er een passend vitaliteitsbeleid en vitaliteitsprogramma met activiteiten en trainingen ingezet worden die aansluit op de sector.
Aangesloten organisaties